Obchodní podmínky

INFORMACE

Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH, která v našem oboru činí 15%

Splatnost vydaných faktur je 30 dní od data vystavení faktury. V případě úhrady dlužné částky  do 14 kalendářních dní  (rozhodující je datum připsání celé dlužné částky na náš účet) Vám bude poskytnuta sleva ve výši 3,0 %. Sleva Vám nebude přiznána, pokud nebudete mít uhrazeny všechny faktury po splatnosti. V případě neuhrazení dlužné částky bez jakéhokoliv zdůvodnění (písemná omluva, osobní návštěva) bude kupujícímu za každý den účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 %.

Cena rostlin, které jsou pěstovány v kontejneru je uvedena vč. ceny kontejneru.

Objednávky jsou vyřizovány v došlém pořadí, jak nejrychleji je to možné, až do vyčerpání zásob.
Rostliny budou připraveny dle Vaší objednávky a poté budete telefonicky, nebo e-mailem vyzváni k odběru Vámi objednaného zboží.

Doobjednávky, které obdržíme v den odběru řádné objednávky, nejsme schopni z organizačních důvodů vyřídit (jedná se především o balované rostliny). V tomto ohledu budete moci využít nabídky naší rozšířené velkoobchodní prodejny, popř. zadat novou objednávku na příští odběr.

Osobní výběr rostlin je možný pouze po předchozí telefonické nebo osobní dohodě, popřípadě pomocí faxu 461612070 nebo E-mailu (info@skolky.cz).

Při odběru rostlin vyžadujeme odpovídající doklady (osobní doklady, objednávku, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku popř. plnou moc) k převzetí dodávky.

Dle charakteru a objemu objednávky možnost sjednat smluvní ceny včetně ceny dopravy.

Reklamace se řídí podle obchodních podmínek, které jsou k nahlednutí na www.skolky.cz/pool/vzor/upload/Obchodni_podminky_Skolky_Litomysl.pdf

U soliterních dřevin doporučujeme individuální výběr.

Při výsadbě listnatých stromů balových i prostokořených je nutná redukce koruny řezem.

Po výsadbě jehličnanů v dtbalu je nutné pro dobré zakořenění rostliny min. 1x denně celé přerosit.

Při odběru trvalek, skalniček a okrasných trav od kultivaru v počtu do 5 ks (1 – 4 ks) Vám bude účtována přirážka 20 %.

DOPRAVNÍ NÁKLADY

Dopravní nálady

Dopravní náklady nejsou zahrnuty v ceně rostlin a jsou účtovány v níže uvedených cenách.

jedna cesta Avií bez vleku činí Kč 21,00 á km, s vlekem  Kč 23,00 á km.

jedna cesta Ford bez vleku činí Kč 16,50 á km, s vlekem Kč 20,50 á km.

Při hodnotě zboží do 25.000,- bez možnosti spojení s dalším odběratelem a objednání dodávky na určitý termín fakturujeme obě cesty.

Při hodnotě zboží do 25.000,- s možnosti spojení s dalším odběratelem, bez možnosti stanovení přesného termínu fakturujeme jednu cestu.

Při hodnotě zboží nad 25.000,- fakturujeme jednu cestu.

Při vykládce zboží na více než jedno místo, bude Vám účtováno Kč 50,- za každých započatých 15 minut.

V případě plného vytížení naší dopravy, můžeme zajistit přepravu rostlinného materiálu dopravní firmou. V tomto případě se může cena dopravy lišit, podle ceníku dopravce.

 (Vyhrazujeme si právo změny ceny dopravy v závislosti na vývoj cen pohonných hmot. Případná změna ceny dopravních nákladů bude včas oznámena.)

Vysvětlivky k užitým značkám v nabídce:

H 9*9*10   kontejner hranatý velikost hran
K 6            kontejner průměr v cm
Co5l          kontejner velký v litrech objemu
sem          semenáč
prost         prostokořené
bal             rostliny se zemním balem
vyh. 3/5     počet výhonů u keřů
I.,II.            kvalitativní třída
VK             vysokokmen
VK 6/8       vysokokmen s uvedením obvodu kmene
pyr.            pyramida u stromů

PK       polokmen
ČK       čtrvtkmen
ZK        zákrsek
šp.        špičák
KTS       keřové tvary stromů
KTK       kmenné tvary keřů
X/1/0     jednoletý řízkovanec
dtbal.     soliterní dřeviny 3 - 4 krát přesazované
PS dtbal rostlina s menším počtem přesazení
D           u Irisů dolní okvětní plátky
S           u Irisů horní okvětní plátky