Obchodní podmínky

INFORMACE

Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH, která v našem oboru činí 15%

Splatnost vydaných faktur je 14 dní od data vystavení faktury.  V případě neuhrazení dlužné částky bez jakéhokoliv zdůvodnění (písemná omluva, osobní návštěva) bude kupujícímu za každý den účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 %.

Cena rostlin, které jsou pěstovány v kontejneru je uvedena vč. ceny kontejneru.

Objednávky jsou vyřizovány v došlém pořadí, jak nejrychleji je to možné, až do vyčerpání zásob.
Rostliny budou připraveny na základě Vaší objednávky a poté budete telefonicky, nebo e-mailem vyzváni k odběru.

Doobjednávky, které obdržíme v den odběru řádné objednávky, nejsme schopni z organizačních důvodů vyřídit (jedná se především o balované rostliny). V tomto ohledu budete moci využít nabídky naší rozšířené velkoobchodní prodejny, popř. zadat novou objednávku na příští odběr.

Při odběru rostlin vyžadujeme odpovídající doklady (osobní doklady, objednávku, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku popř. plnou moc) k převzetí dodávky.

Dle charakteru a objemu objednávky možnost sjednat smluvní ceny včetně ceny dopravy.

Reklamace se řídí podle obchodních podmínek, které jsou k nahlednutí na www.skolky.cz/pool/vzor/upload/Obchodni_podminky_Skolky_Litomysl.pdf

U soliterních dřevin doporučujeme individuální výběr.

Při výsadbě listnatých stromů balových i prostokořených je nutná redukce koruny řezem.

Po výsadbě jehličnanů v dtbalu je nutné pro dobré zakořenění rostliny min. 1x denně celé přerosit.

Při odběru trvalek, skalniček a okrasných trav od kultivaru v počtu do 5 ks (1 – 4 ks) Vám bude účtována přirážka 20 %.

DOPRAVNÍ NÁKLADY

Dopravní nálady

Dopravní náklady nejsou zahrnuty v ceně rostlin a jsou účtovány v níže uvedených cenách.

jedna cesta Avií bez vleku činí Kč 21,00 á km, s vlekem  Kč 23,00 á km.

jedna cesta Ford bez vleku činí Kč 16,50 á km, s vlekem Kč 20,50 á km.

Při hodnotě zboží do 25.000,- bez možnosti spojení s dalším odběratelem a objednání dodávky na určitý termín fakturujeme obě cesty.

Při hodnotě zboží do 25.000,- s možnosti spojení s dalším odběratelem, bez možnosti stanovení přesného termínu fakturujeme jednu cestu.

Při hodnotě zboží nad 25.000,- fakturujeme jednu cestu.

Při vykládce zboží na více než jedno místo, bude Vám účtováno Kč 50,- za každých započatých 15 minut.

V případě plného vytížení naší dopravy, můžeme zajistit přepravu rostlinného materiálu dopravní firmou. V tomto případě se může cena dopravy lišit, podle ceníku dopravce.

 (Vyhrazujeme si právo změny ceny dopravy v závislosti na vývoj cen pohonných hmot. Případná změna ceny dopravních nákladů bude včas oznámena.)

Vysvětlivky k užitým značkám v nabídce:

H 9*9*10   kontejner hranatý velikost hran
K 6            kontejner průměr v cm
Co5l          kontejner velký v litrech objemu
sem          semenáč
prost         prostokořené
bal             rostliny se zemním balem
vyh. 3/5     počet výhonů u keřů
I.,II.            kvalitativní třída
VK             vysokokmen
VK 6/8       vysokokmen s uvedením obvodu kmene
pyr.            pyramida u stromů

PK       polokmen
ČK       čtrvtkmen
ZK        zákrsek
šp.        špičák
KTS       keřové tvary stromů
KTK       kmenné tvary keřů
X/1/0     jednoletý řízkovanec
dtbal.     soliterní dřeviny 3 - 4 krát přesazované
PS dtbal rostlina s menším počtem přesazení
D           u Irisů dolní okvětní plátky
S           u Irisů horní okvětní plátky