O firmě - Školky Litomyšl, s.r.o.

Historie:

Společnost Školky Litomyšl, spol. s r. o. je firmou s  dlouholetou tradicí. Její počátky sahají až do roku 1946, kdy byla založena jako soukromá společnost panem Josefem Peňázem. Po třech letech své existence přešla pod správu komunálních služeb města Litomyšl.

V roce 1991 byla firma privatizována a v této podobě pokračuje až do současnosti.

V roce 2017 převzala správu nad společností Školky Litomyšl s.r.o. investiční společnost TB Ekoinvest a.s.

V roce 2020 proběhlo rozdělení společnosti na společnost FLOREUM s.r.o. (zahradní centrum -maloobchodní prodej) a společnost Školky Litomyšl s.r.o. (výroba a velkoobchodní prodej). V tomto roce byla teké dokončena stavba zahradního centra FLOREUM s investičním nákladem 15 miliónů Kč.

 

Společnost hospodaří na 92 ha půdy v nadmořské výšce 320 m, z čehož připadá 67 ha na rostliny ve volné půdě, 1 ha zasklené plochy a ostatní plochy připadají na rostliny pěstované v kontejnerech.

Současnost:

V současné době firma zaměstnává v průměru 50 stálých zaměstnanců, z nichž 10% tvoří zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v oboru.  Další skupinu zaměstnanců tvoří absolventi Střední školy zahradnické  a technické Litomyšl,  se kterou má společnost dlouholetou spolupráci v poskytování odborné praxe studentům. Společnost byla oficielně ustanovena Ministerstvem školství jako Školní podnik.                                             

Produkce společnosti je směřována ze 95 % na tuzemské odběratele. 

Díky sedmdesátileté tradici a zkušenostem může společnost Školky Litomyšl nabídnout svým zákazníkům široký sortiment i objem rostlinných produktů a je tak největším producentem okrasného školkařského materiálu v České republice.

Celé naše portfolio tvoří 5000 druhů rostlin:

Jehličnaté rostliny

Listnaté stromy a keře včetně ovíjivých a pnoucích rostlin

Vřesovištní rostliny – azalky, rododendrony, vřesy, kanadské borůvky

Trvalky, skalničky, okrasné trávy, kapradiny, bambusy

Léčivé rostliny, vodní a bahenní rostliny

Ovocné dřeviny

Růže velkokvěté sadové a pnoucí

   

Rostliny je možno nabídnout od mladých v kontejnerech až po vzrostlé, které vzbudí dojem dlouho vysazené zahrady či parku. Vzrostlé stromy je možné si osobně vybrat přímo na pěstebních plochách před jejich vydobytím.

Vysoká kvalita rostlin je zajišťována jednak vysokou úrovní znalostí a odborností zaměstnanců, tak i použitím nejmodernějších technologií a postupů.

Na zboží je poskytována záruka kvality, veškeré rostliny podléhají každoroční rostlinolékařské kontrole a odpovídají doporučené školkařské normě ČSN 464902-1.  Tato norma odpovídá technickým požadavkům DIN. Byla zpracována v souladu s přihlédnutím k jakostním normám a pěstebním předpisům, které jsou platné v zemích EU.

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou připraveni poskytnout zákazníkům odborné rady a pomoc při hledání vhodného řešení výsadby zahrady či parku.

Společnost disponuje svým vozovým parkem a zajišťuje dopravu zboží na místo určení a v dohodnutém čase dle požadavků zákazníka.

Výstavy a akce:

   

Každý rok firma pořádá pro širokou veřejnost tradiční výstavní akce konané v červnu pod názvem „Květy jara“ a v srpnu „Výstavu květů pozdního léta“. Od roku 2015 pořádáme další výstavní akce. Na jaře v květnu je to „Výstava rhododendronů a azalek“ ,  v říjnu „Výstava ovoce“. Na těchto akcích si mohou návštěvníci vybrat z bohaté nabídky rostlin, která je doplněna o pokojové květiny, cibuloviny a odbornou literaturu.

Další akcí pořádanou také v srpnu, tentokrát pro odbornou veřejnost (města, obce, technické služby, realizátory, zahradní centra…), je Den otevřených dveří, kde je možnost si prohlédnout pěstební plochy a načerpat tak inspiraci pro nastávající podzimní sezónu. Prohlídku areálu je však možné si domluvit kdykoliv v průběhu roku.